Disclaimer

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Sivuston omistaa Grace Code Inc.  

Katsomalla tätä verkkosivustoa tai jotain, joka on saatavilla tämän sivuston kautta tai sen kautta, mukaan lukien muun muassa Crystalline Goddess Academy ja Millionista Business School, Optin lahjoja, kuten Golden Grace Code, E-uutiskirjeitä, ääni latauksia, videoita, palveluja , konsultointeja, blogiviestejä, podcasteja, sosiaalisia mediaita, webinaareja, sähköpostiviestejä tai muuta viestintää. (kollektiivisesti kutsuttu “Verkkosivut”), hyväksyt kaikki tämän vastuuvapauslausekkeen osat. Joten jos et hyväksy alla olevaa vastuuvapauslauseketta, STOP nyt ja älä käytä tätä verkkosivustoa tai käytä sitä

1. VAIN OPETUKSELLISTA- JA TIEDOTTAVAA. Verkkosivustossa tai sen kautta tarjottavat tiedot ovat vain koulutuksellisia ja tiedotustarkoituksia varten ja ainoastaan ​​itsenäisen apuvälineenä omaan käyttöön.

2. EI lääketieteellistä, henkistä terveyttä tai uskonnollista neuvontaa. En ole, enkä pidä itseäni lääkärinä, sairaanhoitajana, lääkärin avustajana, lääketieteen asiantuntijana tai muussa lääketieteellisessä ammatinharjoittajana (psykiatri, psykologi, terapeutti, neuvonantaja tai sosiaalityöntekijä) “Mental Health Provider”), rekisteröityneenä ruokavalio tai lisensoituneena ravitsemusterapeuttina. Henkisenä hyvinvoinnin- ja elämänvalmentajana en tarjoa terveydenhoitoa, lääketieteellistä tai ravitsemushoitopalvelua tai yrittää diagnosoida, hoitaa, estää tai parantaa fyysistä, henkistä tai emotionaalista ongelmaa, tautia tai tilannetta. Terveydellesi tai hyvinvointiin, liikuntaan, ihmissuhteisiin, liiketoiminnan / uran valintoihin, talouteen tai muuhun elämään liittyvällä verkkosivustollani tai verkkosivustollani tarjoamiin tietoihin ei ole tarkoitus korvata ammatillista neuvontaa, diagnoosia tai hoitoa omalla lääketieteellisellä palveluntarjoajalla tai mielenterveystyöntekijällä. Hyväksyt ja ymmärrät, etten tarjoa millään tavoin lääketieteellistä neuvontaa tai mielenterveysneuvontaa neuvontaa. Pyydä aina omaa lääketieteellistä palveluntarjoajaasi ja / tai mielenterveyspalveluntarjoajaasi koskevia kysymyksiä, jotka liittyvät kysymyksiin tai huolenaiheisiin, jotka koskevat erityistä terveytesi tai lääkkeitä, yrttejä tai täydennyksiä, joita käytät ja ennen kuin teet mitään suosituksia tai ehdotuksia verkkosivustollamme. Älä jäyä huomioimatta lääkärin neuvoja tai viivästy lääketieteellisiin ohjeisiin, koska olet lukenut tämän sivuston. Älä aloita tai lopeta lääkkeiden ottamista ilman että otat yhteyttä omaan lääkäriisi tai mielenterveystyöntekijään. Jos sinulla on tai epäilet, että sinulla on lääketieteellinen tai mielenterveysongelma, ota yhteyttä omaan lääketieteelliseen palveluntarjoajaan tai mielenterveystyöntekijään välittömästi. Elintarvike- ja lääkevirasto ei ole arvioinut tätä verkkosivustolla olevia tietoja.

3. EI OIKEUDELLINEN TAI TALOUDELLINEN NEUVONTA. En ole asianajaja, kirjanpitäjä tai taloudellinen neuvonantaja, enkä pidä itseäni. Verkkosivustolla ei ole tarkoitus korvata laillisia tai taloudellisia neuvoja, joita voi antaa oma asianajaja, kirjanpitäjä ja / tai taloudellinen neuvonantaja. Vaikka teille on toimitettu antamia tietoja huolellisesti, en ole vastuussa virheistä tai laiminlyönneistä, eikä minkäänlaista vastuuta minkään vahingon tai vahingon syntymisestä. Aina aina etsiä taloudellisia ja / tai oikeudellisia neuvojasi, jotka liittyvät sinun erityisiin olosuhteisiin tarpeen mukaan, jos sinulla on kysymyksiä ja huolenaiheita, joita sinulla on tai voi olla tulevaisuudessa. Hyväksyt, että verkkosivustollamme olevat tiedot eivät ole laillisia tai taloudellisia neuvoja.

4. HENKILÖKOHTAINEN VASTUU. Haluat tarkasti edustaa meille antamia tietoja verkkosivustollamme tai sen kautta. Sinä tunnustat, että osallistut vapaaehtoisesti verkkosivustollamme ja olet yksin ja henkilökohtaisesti vastuussa valinnoistasi, toimista ja tuloksista nyt ja tulevaisuudessa. Hyväksyt kaiken vastuun käyttämästäsi tai käyttämättömistäsi kaikista tämän sivuston kautta tai sen kautta toimitetuista tiedoista, ja sitoudut käyttämään omaa harkintaa ja asianmukaista huolellisuutta, ennen kuin otat verkkosivustollesi idean, ehdotuksen tai suosituksen käyttöön. elämästä, perheestä tai liiketoiminnasta.

5. EI TULOSTAKUUTA
. Minun tehtäväni on tukea ja auttaa sinua saavuttamaan omat tavoitteenne, mutta menestys riippuu ensisijaisesti omasta työstäsi, motivaatiosta, sitoutumisesta ja seurannasta. En voi tietää etukäteen enkä takaa sitä, että saavutat tietyn tuloksen, ja hyväksyt ja ymmärrät, että tulokset eroavat jokaisesta yksilöstä. Jokainen yksilön tulos riippuu hänen ainutlaatuisesta taustastaan, omistautumisesta, halusta, motivaatiosta, toimista ja lukuisista muista tekijöistä. Olet täysin samaa mieltä siitä, että ei ole takeita siitä konkreettisesta tuloksesta tai tuloksista, joita voit odottaa käyttämästäsi tietoja tämän sivuston kautta tai sen kautta.

6. TULOKSET VASTUUVAPAUSLAUSEKE. Verkkosivustollamme esitetyt tulot tai tulotiedot tai esimerkit ovat vain arvioita siitä, mikä on mahdollista nyt tai tulevaisuudessa. Ei voi olla mitään varmuutta minkään tietyn taloudellisen tuloksen perusteella, joka perustuu Web-sivuston käyttöön. Hyväksyt, että en ole vastuussa tuloksestasi, henkilökohtaisten tai liiketoimintapäätösten menestyksestä tai epäonnistumisesta, taloudellisen tai tulotason noususta tai laskusta tai mistään muusta sellaisesta tuloksesta, jota saatat joutua esittämistuloksista sivustoosi. Olet yksin vastuussa tuloksestasi.

7. SUOSITTELUT. Esittelen reaalimaailman kokemuksia, suosituksia ja näkemyksiä muiden ihmisten kokemuksista verkkosivustollani vain havainnollistamiseksi. Käytetyt suosittelut, esimerkit ja valokuvat ovat todellisia asiakkaita ja tuloksia, jotka he henkilökohtaisesti saavuttivat, tai he ovat kommentteja henkilöistä, jotka voivat puhua hahmoni ja / tai työn laadun suhteen. Niiden tarkoituksena ei ole edustaa tai taata, että nykyiset tai tulevat asiakkaat saavuttavat samat tai samankaltaiset tulokset; pikemminkin nämä suositukset edustavat sitä, mikä on mahdollista vain havainnollistamistarkoituksessa.

8. RISKIEN SAATTAMINEN. Kuten kaikissa tilanteissa, joskus ei tunneta yksittäisiä riskejä ja olosuhteita, joita voi syntyä Web-sivuston käytön aikana, jota ei voida ennakoida, joka voi vaikuttaa tai vähentää tuloksia. Sinä ymmärrät, että minkään verkkosivustojemme kautta tai sen kautta tapahtuvan ehdotuksen tai suosituksen mainitseminen on toteutettava omalla vastuullasi, ilman minkäänlaista vastuuta, tunnustaakseni, että on harvinaista mahdollisuutta saada aikaan sairaus, vamma tai jopa kuolema. suostuvat ottamaan kaikki riskit.

9. VASTUUN RAJOITUS. Käyttäessäsi tätä verkkosivustoa sitoudut vapauttamaan minulle kaiken vahingon tai vahingon, jota sinä tai joku muu saattaa joutua käyttämästäsi tietoja, tuotteita tai materiaaleja, joita pyydät tai vastaanotat verkkosivustollani tai verkkosivustollani. Hyväksyt, että en ole vastuussa mistään vahingonkorvauksista, mukaan lukien välittömät, epäsuorat, erityiset, satunnaiset, oikeudenmukaiset tai välilliset menetykset tai vahingot, minulle tai minulle muulle henkilölle, yritykselle tai yhteisölle. Verkkosivusto. Hyväksyt, etten ota vastuuta onnettomuuksista, viivästyksistä, vammoista, vahingoista, menetyksistä, vahingoista, kuolemasta, menetetyistä voitoista, henkilökohtaisista tai liiketoiminnan keskeytyksistä, tietojen virheellisestä soveltamisesta, fyysisestä tai henkisestä sairaudesta tai tilasta tai liikkeestä tai muusta tapaturmasta tai vahinko, joka johtuu minusta tai kenestä tahansa, joka toimii asiamiehenä, konsulttina, kumppanina, yhteisyrityskumppanina, työntekijänä, osakkeenomistajana, johtajana, henkilökunnalle, tiimijäsenenä tai muutoin sidoksissa minulle tai minulle. sisällön toimittaminen tällä sivustolla tai sen kautta.

10. KORVAUKSEN KORVAAMINEN JA HYVÄKSYMINEN. Sinä täten täysin ja täysin vailla vahinkoa, korvaamaan ja vapauttamaan minulle ja minulle, joka on minun edustajani, konsulttini, tytäryhtiöt, yhteisyrityskumppanit, työntekijät, osakkeenomistajat, johtajat, henkilökunta, tiimijäsenet tai muut, jotka liittyvät minuun tai minuun mistä tahansa syyt, väitteet, väitteet, vahingonkorvausvaatimukset tai lain, oikeuden tai oikeudenmukaisuuden vaatimukset, jotka voivat syntyä menneisyydessä, nykyisessä tai tulevaisuudessa, joka on millään tavalla yhteydessä Web-sivustooni.

11. EI TAKUITA. En anna mitään takuita verkkosivustoni toiminnasta tai toiminnasta. Minulla ei ole minkäänlaisia ​​epäluotettavia tai minkäänlaisia ​​takuita, jotka koskevat verkkosivujen kautta tai sen kautta lähetettyjä tietoja tai sisältöjä, ohjelmia, webinaareja, tuotteita tai palveluita Sovellettavan lain sallimassa laajuudessa minä kieltäydyn kaikista takuista, ilmaista implisiittisiä, mukaan lukien epäsuorat takuut siitä, että ne ovat kauppaa ja sopivia tiettyyn tarkoitukseen

12. VIRHEET JA HÄIRIÖT. Vaikka kaikin tavoin pyritään varmistamaan tämän verkkosivuston tai tämän verkkosivuston yhteisten tietojen paikkansapitävyys, tiedot voivat vahingossa sisältää epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä. Hyväksyt, että en ole vastuussa verkkosivustoni tai niiden kautta tai minkään muun yksityishenkilön tai yrityksen kanssa tai minulla olevalla tavalla liittyvien tosiseikkojen näkemyksistä, mielipiteistä tai tarkkuudesta. Koska tieteelliset, teknologiset ja liiketoimintakäytännöt kehittyvät jatkuvasti, olette samaa mieltä siitä, että en ole vastuussa verkkosivustoni tarkkuudesta tai mahdollisista virheistä tai laiminlyönneistä.

13. EI HYVÄKSYNTÄ. Verkkosivusteni viitteet tai linkit jonkun muun henkilön, yrityksen tai yhteisön tietoihin, mielipiteisiin, neuvoihin, ohjelmiin, tuotteisiin tai palveluihin eivät ole muodollisia merkkejäni. Olen vain jakamassa tietoja omalle omaehtoisuudelle. En ole vastuussa verkkosivustoni verkkosivujen sisällöstä, blogeista, sähköpostiviesteistä, videoista, sosiaalisesta mediasta, ohjelmista, tuotteista ja / tai palveluista. Toisaalta, jos verkkosivustolleni linkki näkyy millä tahansa muulla yksilön, yrityksen tai yrityksen verkkosivustolla, ohjelmalla, tuotteella tai palveluilla, se ei ole muodollinen hyväksyntä niille, heidän yritykselleen tai verkkosivustolleen.

14. OSAKKUUSYHTIÖT. Ajoittain voin edistää, liittää tai kumppanisi muiden henkilöiden tai yritysten kanssa, joiden ohjelmat, tuotteet ja palvelut ovat yhdenmukainen minunkin kanssa. Avoimuuden hengessä haluan sinun olevan tietoinen siitä, että silloin, kun edistän, markkinoidaan, jaan tai myydän ohjelmia, tuotteita tai palveluita muille kumppaneille ja vaihdan, voin saada taloudellista korvausta tai muita palkkioita. Huomaa, että olen erittäin valikoiva ja edustan vain kumppaneita, joiden ohjelmia, tuotteita ja / tai palveluja kunnioitan. Samalla suostut siihen, että tällainen mainonta tai markkinointi ei ole minkäänlaista hyväksyntää. Sinun on kuitenkin käytettävä omaa harkintaa sen määrittämiseksi, että jokin tällainen ohjelma, tuote tai palvelu on sinulle sopiva. Olet olettaa kaikki riskit, ja olette samaa mieltä siitä, etten ole millään tavalla vastuussa mistään ohjelmista, tuotteista tai palveluista, joita voin mainostaa, markkinoida, jakaa tai myydä Web-sivustossani tai sen kautta. Käyttämällä Web-sivustoa hyväksyt kaikki edellä mainittujen vastuuvapauslausekkeiden osat. Jos sinulla on kysyttävää tästä vastuuvapauslausekkeesta, ota yhteyttä tukeen (@) anugracecode.com

The website is owned by Grace Code Inc.

By viewing this website or anything made available on or through this website, including but not limited to programs such as Crystalline Goddess Academy and Millionista Business School, Optin in gifts such as The Golden Grace Code, E-Newsletters, audio downloads, videos, services, consultations, blog posts, podcasts, social media, webinars, e-mails and or other communication. (collectively referred to as “Website”), you are agreeing to accept all parts of this Disclaimer. Thus, if you do not agree to the Disclaimer below, STOP now, and do not access or use this Website.

 1. FOR EDUCATIONAL AND INFORMATIONAL PURPOSES ONLY.

The information provided in or through this Website is for educational and informational purposes only and solely as a self-help tool for your own use.

 1. NOT MEDICAL, MENTAL HEALTH, OR RELIGIOUS ADVICE.

I am not, nor am I holding myself out to be a doctor/physician, nurse, physician’s assistant, advanced practice nurse, or any other medical professional (“Medical Provider”), psychiatrist, psychologist, therapist, counselor, or social worker (“Mental Health Provider”), registered dietician or licensed nutritionist, or member of the clergy. As a [Spiritual wellness coach, I am not providing health care, medical or nutritional therapy services, or attempting to diagnose, treat, prevent or cure any physical, mental or emotional issue, disease or condition. The information provided in or through my Website pertaining to your health or wellness, exercise, relationships, business/career choices, finances, or any other aspect of your life is not intended to be a substitute for the professional medical advice, diagnosis or treatment provided by your own Medical Provider or Mental Health Provider. You agree and acknowledge that I am not providing medical advice, mental health advice, or religious advice in any way. Always seek the advice of your own Medical Provider and/or Mental Health Provider regarding any questions or concerns you have about your specific health or any medications, herbs or supplements you are currently taking and before implementing any recommendations or suggestions from our Website. Do not disregard medical advice or delay seeking medical advice because of information you have read on this Website. Do not start or stop taking any medications without speaking to your own Medical Provider or Mental Health Provider. If you have or suspect that you have a medical or mental health problem, contact your own Medical Provider or Mental Health Provider promptly. The information contained on this Website has not been evaluated by the Food and Drug Administration.

 1. NOT LEGAL OR FINANCIAL ADVICE.

I am not an attorney, accountant or financial advisor, nor am I holding myself out to be. The information contained in this Website is not intended to be a substitute for legal or financial advice that can be provided by your own attorney, accountant, and/or financial advisor. Although care has been taken in preparing the information provided to you, I cannot be held responsible for any errors or omissions, and I accept no liability whatsoever for any loss or damage you may incur. Always seek financial and/or legal counsel relating to your specific circumstances as needed for any and all questions and concerns you now have, or may have in the future. You agree that the information on our Website is not legal or financial advice.

 1. PERSONAL RESPONSIBILITY.

You aim to accurately represent the information provided to us on or through our Website. You acknowledge that you are participating voluntarily in using our Website and that you are solely and personally responsible for your choices, actions and results, now and in the future. You accept full responsibility for the consequences of your use, or non-use, of any information provided on or through this Website, and you agree to use your own judgment and due diligence before implementing any idea, suggestion or recommendation from my Website to your life, family or business.

 1. NO GUARANTEES.

My role is to support and assist you in reaching your own goals, but your success depends primarily on your own effort, motivation, commitment and follow-through. I cannot predict and I do not guarantee that you will attain a particular result, and you accept and understand that results differ for each individual. Each individual’s results depend on his or her unique background, dedication, desire, motivation, actions, and numerous other factors. You fully agree that there are no guarantees as to the specific outcome or results you can expect from using the information you receive on or through this Website.

 1. EARNINGS DISCLAIMER.Any earnings or income statements or examples shown through our Website are only estimates of what might be possible now or in the future. There can be no assurance as to any particular financial outcome based on the use of our Website. You agree that I am not responsible for your earnings, the success or failure of your personal or business decisions, the increase or decrease of your finances or income level, or any other result of any kind that you may have as a result of information presented to you through our Website. You are solely responsible for your results.
 2. TESTIMONIALS.

I present real world experiences, testimonials, and insights about other people’s experiences with my Website for purposes of illustration only. The testimonials, examples, and photos used are of actual clients and results they personally achieved, or they are comments from individuals who can speak to my character and/or the quality of my work. They are not intended to represent or guarantee that current or future clients will achieve the same or similar results; rather, these testimonials represent what is possible for illustrative purposes only.

 1. ASSUMPTION OF RISK.

As with all situations, there are sometimes unknown individual risks and circumstances that can arise during use of my Website that cannot be foreseen that can influence or reduce results. You understand that any mention of any suggestion or recommendation on or through my Website is to be taken at your own risk, with no liability on my part, recognizing that there is a rare chance that illness, injury or even death could result, and you agree to assume all risks.

 1. LIMITATION OF LIABILITY.

By using this Website, you agree to absolve me of any liability or loss that you or any other person may incur from use of the information, products or materials that you request or receive through or on my Website. You agree that I will not be liable to you, or to any other individual, company or entity, for any type of damages, including direct, indirect, special, incidental, equitable or consequential loss or damages, for use of or reliance on my Website. You agree that I do not assume liability for accidents, delays, injuries, harm, loss, damage, death, lost profits, personal or business interruptions, misapplication of information, physical or mental disease or condition or issue, or any other type of loss or damage due to any act or default by me or anyone acting as our agent, consultant, affiliate, joint venture partner, employee, shareholder, director, staff, team member, or anyone otherwise affiliated with my business or me, who is engaged in delivering content on or through this Website.

 1. INDEMNIFICATION AND RELEASE OF CLAIMS.

You hereby fully and completely hold harmless, indemnify and release me and any of my agents, consultants, affiliates, joint venture partners, employees, shareholders, directors, staff, team members, or anyone otherwise affiliated with my business or me from any and all causes of action, allegations, suits, claims, damages, or demands whatsoever, in law or equity, that may arise in the past, present or future that is in any way related to my Website.

 1. NO WARRANTIES.

I MAKE NO WARRANTIES RELATED TO THE PERFORMANCE OR OPERATION OF MY WEBSITE. I MAKE NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, PROGRAMS, PRODUCTS OR SERVICES INCLUDED ON OR THROUGH THE WEBSITE. TO THE FULL EXTENT PERMISSIBLE BY APPLICABLE LAW, I DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

 1. ERRORS AND OMISSIONS.

Although every effort is made to ensure the accuracy of information shared on or through this Website, the information may inadvertently contain inaccuracies or typographical errors. You agree that I am not responsible for the views, opinions, or accuracy of facts referenced on or through my Website, or of those of any other individual or company affiliated with my business or me in any way. Because scientific, technology and business practices are constantly evolving, you agree that I am not responsible for the accuracy of my Website, or for any errors or omissions that may occur.

 1. NO ENDORSEMENT.

References or links in my Website to the information, opinions, advice, programs, products or services of any other individual, business or entity does not constitute my formal endorsement. I am merely sharing information for your own self-help only. I am not responsible for the website content, blogs, e-mails, videos, social media, programs, products and/or services of any other person, business or entity that may be linked or referenced in my Website. Conversely, should my Website link appear in any other individual’s, business’s or entity’s website, program, product or services, it does not constitute my formal endorsement of them, their business or their website either.

 1. AFFILIATES.

From time to time, I may promote, affiliate with, or partner with other individuals or businesses whose programs, products and services align with mine. In the spirit of transparency, I want you to be aware that there may be instances when I promote, market, share or sell programs, products or services for other partners and in exchange I may receive financial compensation or other rewards. Please note that I am highly selective and I only promote the partners whose programs, products and/or services I respect. At the same time, you agree that any such promotion or marketing does not serve as any form of endorsement whatsoever. You are still required to use your own judgment to determine that any such program, product or service is appropriate for you. You are assuming all risks, and you agree that I am not liable in any way for any program, product or service that I may promote, market, share or sell on or through my Website.

By using my Website you are agreeing to all parts of the above Disclaimer. If you have any questions about this Disclaimer, please contact me at support (@) anugracecode.com

LIITY TÄSTÄ MUKAAN

Lisää yhteystietosi niin olet mukana luomassa runsautta! 

HUOM! Ymmärrän, että klikkaamalla eteenpäin ja ilmoittauessasi mukaan tähän tilaisuuteen annan luvan vastaanottaa viestejä tähän tilaisuuteen liittyen ja erityiseen tarjoukseen. Jokaisessa viestinnässä (sähköposti tai puhelin tekstiviesti) on mukana poistumislinkki viestin lopussa, josta klikkaamalla voit perua lupasi koska tahansa. Yksityisyyden suoja: Emme koskaan jaa tai myy tietojasi kolmannelle osapuolelle. Lupaamme pitää sähköposti osoitteesi turvassa.